เครื่องอบยูวี Rich 2535 S2 JIG

Rich 2535 S2 JIG

Introduction

Be matched with production line, Used for curing UV ink or coating. Such as: plastics, wood, metal work piece

Specification                                                                      RICH 2535 S2 (JIG)

Effective Width                                                                 JIG

Conveyor Belt Type                                                         JIG Belt

UV Lamp kw/pcs                                                              3.6kw/ 2pcs

Cooling Method                                                                Air cooling

Machine Dimension     L x W x H                                 2500 x 600 x 1200 mm

Machine Weight                                                               300 kgs